สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

งานทำบุญเปิด"ม่อนตะวัน"

วันที่ 1 พ.ย. 2555 ได้มีการนิมนต์พระภิกษุสามเณรจำนวน 29 รูป เพื่อไปโปรดเมตตารับไทยทาน

เนื่องในโอกาส "เปิดม่อนตะวันอย่างเป็นทางการ"

ในกิจกรรมนี้ได้มีท่านศรัทธาสาธุชนจากหลายที่หลายแห่งได้เดินทางไปร่วมด้วย


ต้องขอกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้าทุกรูปที่โปรดเมตตาอนุเคราะห์

และขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมด้วยเป็นอย่างยิ่ง.

Tags :

view